göldalı Köyü,irişti,Kars arpaçay göldalı köyü,Terekeme,karapapak,Kubilay şahin,Burhan Görken,kaz eti,çeçil peyniri,Çıldır Gölü
Üye Girişi
Şifremi Hatırlat Şifremi Hatırlat
| |
Yeni Üyelik Yeni Üyelik

Eklenti Kur
Radyo Radyo

Göldalı köyü için yapılmış Alternatif site
www.goldalikoyusitesi.tr.gg

Buradan Vimeoda bulunan videolarımızı izleyebilirsiniz...
Burhan Görken Video Burhan Görken Video

Siyasal Birikim Gazetesi
Mustafa Küpeli
Siyasal Birikim Siyasal Birikim

Siyasal Birikim 
Ulusal Haber Portalı
BİRİKİM BİRİKİM

Salih ŞAHİN'in  Kars´ta yayınlanan yerel gazetesi 
ÖLÇEK GAZETESİ ÖLÇEK GAZETESİ

Milliyet Gazetesi
MİLLİYET MİLLİYET

SERHAT 
BİRİKİM
SERHAT BİRİKİM SERHAT BİRİKİM

Arpaçay Kaymakamlığı
web Sitesi
ARPAÇAY ARPAÇAY

İnternet Haber sitesi
İnternet Haber İnternet Haber

Kafkas Haber Ajansı (KHA)
Kafkas Haber Ajansı Kafkas Haber Ajansı

ÇILDIR MANŞET

ÇILDIR HABER ÇILDIR HABER

Çeşitli Bilgiler Çeşitli BilgilerCanlıCanlı Yayın Yayın
SohbetSohbet Bölümü BölümüDolu dolu ve hoşça vakit geçirmek için
İletişimİletişim Formu Formuinfo@
Memurlar Memurlar

ESKİ DÜĞÜN ADETLERİ

Eski Düğün Adetleri


defa gösterilmiştir
Eski Düğün Adetleri ARPAÇAY KÖYLERİNDEN DERLEMELER KITABINDAN ALINTI Anlatan :YAHYA TOPKAYA Doğum tarihi: 1926 Kineği köyü

Eski Düğün Adetleri
ARPAÇAY KÖYLERİNDEN DERLEMELER KITABINDAN ALINTI
Anlatan :YAHYA TOPKAYA
Doğum tarihi: 1926
Kineği köyü
EVLENME VE DÜĞÜN ADETLERİ
Men danışanda ele danışacamki herkesin hoşuna gide.
İndi men oğlumu evlendirmeğ isdiyirem.Usul ,edep,ananiye göre .İndi men birisinnen böyüğ oğlumu evlendirecem.
Elçi getdiğimiz zaman o ki o gızı ki isdiyirsen, gedirsen o adamın evine ,gapıdan girende bir heyecannan" salamün aleyküm."Eğer o adam gızı verecehse,annıyıpsa ,e, o da
Bir heyecannan salam alır."Aleykümü salam" Gedir oturursan.Dünya işderinnen,gelden getden,üşden beşden,çaydan geyfeden sonna buyurun.Adam deir ki
" heş demirsen be neye gelifsiniz "
"E, gonağa deyilirmi neye gelifsiniz? Hoş gelifsen,safa gelifsen."
Yoh,allahın emriynen Peyganberin şeriyetiynen senin filanca gızını ,men filanca oğluma almağ isdiyirem.
Beli.Adam vereceh olursa bir derin nefes alar ."Bir danışah, gonuşah,Anasına, hısım eğrebesinede bir meşveret elliyeh, olar inşallah."
?ay canım hısım eğrebe kimdi?gızını verecehsense bu işi bir an önce pitireh.?Bele söz söypet kesdihden sona adam he dedi.Adam he dedi gızı aldıh,e indi geldih kesime.
Makine bu, macar bu,gızıl bu,gargıla bu,sahat bu kesimle.Hamısı pittihden sona çay geyfe ,Efendime söyliyim yemeh içmeh.
Gel gelelimki adam dayadırki ağrebe,bizim başdığı gonuşmadığ,başdığ yadımızdan çıhıf.
Ay canım başdığın neyini gonuşacıh? Ne lazımdı alacıh.Başdıh olacah.E, ağrebe dayadır beş minen. Bunun altınnan gahılarmı? yalvar yapış, minini allaha bağışdıyır, beşini peygenbere bağışdıyır,yüzünü gomşulara bağışdıyır,iki yüzünü mana bağışdıyır.Başdığı üç mine bağladıh.
E, gel sen mennen heber al,garnıma azar doluf.Bu ne golay şeydi?

geldih öye arvad güle güle çıhdı gavağıma 
"Ay kişi işin ne oldu?"
"ey ne olacah? Oldu inşallah, emme garnıma bir azar doldu".
"Keşmiş olsun ay kişi heyirdimi?"
"üş min pangınont pul,başdıh"
,arvat bir yere bahdı, bir göye bahdı,
"Kişi düzeler inşallah,canını sıhma ,yeterki he desin,ele gelinimiz olsun,senin canın sağ olsun oğlumun sağ olsun".
Neyse arvatnan danışdıh,yedih,iştih,güldüh
Geldih ahrebeye, 
"ahrebe hazırrığını gör men gelinimi aparacam"
"Şimdi nişana gideh mi?"
"peki"
"Ahrebe indi sen bizden toy mu alacan, nişanmı?"
E, Ahrebe dayatdı birde nişan.Azzar oldu iki. Toy olsa iş bir şeynen hallolacahdı.Nişan olanda iki ükün altına girdih.getdih gene eve. 
Arvat, "ay kişi ne oldu?"
"Dedenin evi yıhılsın ay arvat ne olacah.Birde nişan isdiyir adam.Azzar doldu garnımıza."
gayıtdıh biz gene ahrebenin gapısına
"Ahrebe indi ne deyirsen ,hazırsansa gedeh nişana."
Hazırrandıh getdih nişana .Nişana ne lazımsa aldıh.İndi bizim ahrebe dayadıp yoh bizim ahrebeyede bir entari alacıh,ay dedenin evi yıhılmasın
Birez ucuz get.Manada üş min pangınont başdıh kesipsen, yazığam.Yoh, filana da eyekkavı alacıh Mejbur,alacıh.Boynumuz eğridi.Gız almışıh da.Ehrebe ne dedise aldıh.geldih..Üzünüze heyirli sabahlar açılsın. Geyfede ,logantada ehrebenin bir masrafını kesdih.Beş altı gonahnan,yedih iştih.Sabah oldu bir köylü dırahtora mindih.yollan babam Yalçınnar köyüne doğru.Yollandıh.yolda bir cevimi yohladım göröm hele herşdihden merşdihden galıpmı?Vallah üç min pangınontdan üççe guruş param galıp.
Geldih evimize.Gene arvat çıhdı gavağımıza.
"Kişi hoş geldin,safa geldin,göz üsde geldin."
"Hay gözün andıra galsın, yaman göz üsde geldim.Vallaha üç guruş galmıyıp.ahrebe ele soyduku,soğana dönderdi meni"
...................................................................
Sinileri bezedih,honçaları bezedih verdih beş altı gencin başına.Arvat uşah tüşdü dala bizde tüşdük gavağa düzüldüh.Gettih ahrebenin gapısına.Bir mugallit gede kesif gapıyı.İllah elli lira verecen honçuyu alacam içeri
"Ede, ay oğul al sene aha on pangınot."
Yoh ille elli olacah."
"Olan etme elleme yazığam.Bu geden adam soyulmaz."
"Yoh elli olacah."
Al elli .buna da verdih elli lire...
.....................................................................................
Neyse, yedih, işdih.Ahrebe bizden memnun galdı eme biz ahrebeden birez memnun döyüldüh.Çünkü ehreve başdığı alıf .pulu çoh sevir. Eğer birez vaz keçse bizde memnun olacıh.Bizde bele memnun galdıh.Yedih işdih heç perhiz 
Etmedih.goyup geldik.
İndi sabahnan bizim helet aparan dosddarın haggı var corap dağıdacıh.Bizim helet aparan dosdara gözel yaylıhlar, Gözel coraflar gelif .atdılarımıza yanı............
Bizim orya geden helet gaş tenedi otuz tene.otuz çüt coraf ,otuz mendile pükülü peşimize gönderileceh.biz dağıdacıh. Onarı helet götürennere. götürmüyennere de yolun uzunu. Onarın karı yemeh.indi nişan merasimimiz pitdi.Allah cümle arzu eden dostdara heyirrihnen nesip ellesin, bele oğul öylendirmeyi,bele gız köçürmeyi.
DÜĞÜN
Başdadı hırman piçin.Piçini pişdih,hırmanıda döydüh.Bu senede mahsul bol,pul da bol.doldurduh çenteleri getdih.
"Salamun aleyküm ehrebe."
"Vay aleykümsalam yeni ehrebe,teze ehrebe,şeker ehrebe ,bal ehrebe,hoş geldin."
"Aya valla sağ"
Olsun diyesen ahrebe başdıhdan tüşeceh .?Şekerin derdi başi bir gazan gurud aşı " Bizim derdimiz başdıh.
"Ahrebe ne diyirsen Men paramı hazırramışam.Sende heyirini gör. Men gelinimi cumaahşamına geder aparacam.düğünümüz başdıyacah."
Beli,dedi ahrebe.
"Bizim üş minde hazırmı?"
" Nedi?"
" Demişem da .Bele sizinde üş min hazırdı."
"Ele üş minmi alacan ?"
"heş gırmıyacanmı?"
"Valla dedem gebirdende gelse beş guruş gırmıyacam."
Ay dedenin yanına uzadem seni .Belede zulum olumu.Öz özüme 
Deyerem ha helvetden .Üzüne diyebilmem gavalar.

...............................................
BURHAN GÖRKEN


YORUM GÖNDERYORUM GÖNDER
  Adınız Soyadınız :
  Mesajınız :
Not : Lütfen küçük harf kullanınız. Maksimum 500 karakter

Önemli Not : Gönderilen mesajlar sistem tarafından kayıt altına alınmakta olup site yöneticileri tarafından görülmektedir. Lütfen bu hususa dikkat edelim ve başkalarını rahatsız edici mesajlar göndermeyelim.
Sayfa Üretim süresi :0,0195

Site Yönetimi: Burhan Görken , Kubilay Şahin
Göldalı Köyü Web Portalı http://www.goldalikoyu.com

Tam Ekran